Fac. FARMÀCIA

CURSOS EXTENSIUS Primer curs

Inici  

QUÍMICA ANALÍTICA

Curs extensiu

QUÍMICA ORGÀNICA 1

Curs extensiu

QUÍMICA FARMACÈUTICA 1

Curs extensiu

FISICOQUÍMICA 1

Curs extensiu

QUÍMICA INORGÀNICA

Curs extensiu

MATEMÀTIQUES I BIOEST

Curs extensiu

FÍSICA APLICADA

Curs extensiu

CURSOS EXTENSIUS CURSOs SUPERIORS

FISICOQUÍMICA II

Curs extensiu