GTIAE - EXTENSIUS

CURSOS EXTENSIUS - 1er 

CÀLCUL I

Curs extensiu

ÀLGEBRA I GEOMETRIA

Curs extensiu

FÍSICA FONAMENTAL I

Curs extensiu

QUÍMICA

Curs extensiu

PROGRAMACIÓ

Curs extensiu

CURSOS EXTENSIUS - CURSOS SUPERIORS

MECÀNICA

Curs extensiu

MÈTODES NUMÈRICS

Curs extensiu

DISSENY INDUSTRIAL

Curs extensiu

ECONOMETRIA

Curs extensiu

CONTROL DIGITAL

Curs extensiu

MATERIALS

Curs extensiu

TERMODINÀMICA

Curs extensiu

ENG. MEDI AMBIENT

Curs extensiu

MÀQUINES ELÈCTRIQUES

Curs extensiu

ELECTRÒNICA

Curs extensiu

TERMOTÈCNIA

Curs extensiu

DESCARREGAR HORARIS - PDF

CALCUL 1 , CÀLCUL 1 , CALCULO 1 , CÁLCULO 1 , CALCUL I , CÀLCUL I , CALCULO I , CÁLCULO I , ALGEBRA ,  ÀLGEBRA  , ÁLGEBRA , MECANICA , MECÁNICA , MECÀNICA , FONAMENTAL, FUNDAMENTAL , QUÍMICA 1 , QUIMICA 1 , QUÍMICA I , QUIMICA I , INFO , INFORMÀTICA , INFORMÁTICA ,  FONAMENTS , FUNDAMENTOS , CALCUL 2 , CÀLCUL 2 , CALCULO 2 , CÁLCULO 2 , CALCUL II , CÀLCUL II , CALCULO II , CÁLCULO II , GEOMETRÍA , GEOMETRIA , TERMO , TERMODINÀMICA , TERMODINÁMICA , FISICA 2, FISICA II , FÍSICA II , FÍSICA 2 , QUÍMICA 2 , QUIMICA 2 , QUÍMICA II , QUIMICA II , EXPRESIÓ GRÀFICA , EXPRESIO GRAFICA , EXPRESION GRAFICA, EXPRESIÓN GRÁFICA, MECÀNICA 2, MECÀNICA II, MECANICA 2, MECANICA II, ELECTROMAG , ELETROMAGNETISME , ELETROMAGNETISMO, EDOS , ECUACIONS DIFERENCIALS, ECUACIONES DIFERENCIALES ,  INFO  II, INFO 2, INFORMÀTICA 2, INFORMÁTICA  II,DINÀMICA SISTEMES, DINAMICA SISTEMES , DINAMICA SISTEMAS , TMM , MÈTODES NUMÈRICS, METODES NUMERICS, MÉTODOS NUMÉRICOS, METODOS NUMERICOS, TEORIA MÀQUINES, TEORÍA MÀQUINES , ELECTROTEC , ELECTROTÈCNIA , ELECTROTÉCNIA , MEDIS CONTINUS, MEDIOS CONTINUOS, MMC, MMCS, RESISTENCIA MATERIALS, RESISTENCIA MATERIALES , FLUIDS, FLUIDOS, TERMOTEC, TERMOTECNIA, ELÈCTRONICA , ELECTRÓNICA , ELECTRÒNICA , OPTISIM, COMTROL
Horarios_GTIAE_1Q 23-24.pdf