Fac. FíSICA

QUINS CURSOS OFERIM?

CURSOS EXTENSIUS CURS

CÀLCUL DIVERSES VARIABLES

Curs extensiu

EDOS

Curs extensiu

FEIO

Curs extensiu

FOFT

Curs extensiu

MET. MATEMÀTICS I

Curs extensiu

ÒPTICA

Curs extensiu

FIESTA

Curs extensiu

FIESTASO

Curs extensiu

FIS. COMPUTACIONAL

Curs extensiu

MECÀNICA

Curs extensiu

MÈTODES I

Curs extensiu

ÀLGEBRA

Curs extensiu

INFORMÀTICA

Curs extensiu

FÍSICA  , FISICA , TELECOMUNICACIONS, TELECOMUNICACIONES, TELECOS , ELECTRÓNICA, INGENIERIA , ENGINYERIA, BIOMEDICA, BIOMÉDICA,   CALCUL 1  , CALCUL I , CALCULO 1 , CALCULO I ,  CÀLCUL 1  , CÀLCUL I , CÁLCULO 1 , CÁLCULO I ,   CALCUL II  , CALCUL 2 , CALCULO 2 , CALCULO II ,  CÀLCUL 2  , CÀLCUL II , CÁLCULO II , CÁLCULO 2 , MECANICA , MECÁNICA , FONAMENTS, FUNDAMENTOS, INFO, INFORMÁTICA , INFORMÀTICA , METODOS 1 , METODOS I , METODES 1, METODES I ,MÉTODOS 1 , MÉTODOS I , MÈTODES 1, MÈTODES I,  METODOS 2 , METODOS II , METODES 2, METODES II ,MÉTODOS 2 , MÉTODOS II , MÈTODES 2, MÈTODES II, FEIO , F.E.I.O ,ESTADÍSTICA, ESTADISTICA , COMPU, COMPUTACIONAL