FAC. física - finals

PREPARA EL FINAL DE CURS COM CAL

CURSOS PER ELS EXàMENS FINALS

Aquests cursos els oferim abans dels exàmens finals del teu grau. Són cursos entre 15 i 30 hores, en els quals preparem l'alumne fent la teoria de tot el curs i fent tots els exàmens possibles de convocatòries prèvies. Són cursos intensius amb l'objectiu d'acabar de preparar l'alumne per les avaluacions finals. 

HORARIS INTENSIUS FINALS

CÀLCUL DIVERSES VARIABLES

    INTENSIU FINAL

MÈTODES MATEMÀTICS 1

    INTENSIU FINAL

EDOS

    INTENSIU FINAL

OPTICA

    INTENSIU FINAL

FEIO

    INTENSIU FINAL

MECÀNICA

    INTENSIU FINAL

FIESTA (online)

INTENSIU FINAL

FOFT

    INTENSIU FINAL

MÈTODES MATEMÀTICS 2

    INTENSIU FINAL

FONAMENTS DE MECÀNICA (online)

    INTENSIU FINAL

FÍSICA  , FISICA , TELECOMUNICACIONS, TELECOMUNICACIONES, TELECOS , ELECTRÓNICA, INGENIERIA , ENGINYERIA, BIOMEDICA, BIOMÉDICA ,  HORARIS FINALS