FAC. física - REAVAS

PREPARA EL FINAL DE CURS COM CAL

CURSOS PER LES REAVALUACIONS

HORARIS REAVALUCIONS


FÍSICA , FISICA , TELECOMUNICACIONS, TELECOMUNICACIONES, TELECOS , ELECTRÓNICA, INGENIERIA , ENGINYERIA, BIOMEDICA, BIOMÉDICA , HORARIS FINALS