GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA I MATERIALS

CURSOS EXTENSIUS CURS

FEIO

Curs extensiu

CÀLCUL II

Curs extensiu

INTRO. ENG QUÍMICA

Curs extensiu

QF

Curs extensiu

QUÍMICA

Curs extensiu

CÀLCUL I

Curs extensiu

ÀLGEBRA LINEAL

Curs extensiu

FMIO

Curs extensiu

CURSOS EXTENSIUS curs superiors

Inici  

QUÍMICA ORGÀNICA

Curs extensiu

CONTROL

Curs extensiu

REACTORS QUÍMICS

Curs extensiu

OPERACIONS DE SEPARACIÓ

Curs extensiu

CIRCULACIÓ DE FLUIDS

Curs extensiu

TERMODINÀMICA AP.

Curs extensiu

ESTADÍSTICA

Curs extensiu

ELECTROTÈCNIA

Curs extensiu

TRANS. DE CALOR

Curs extensiu

FEN. DE TRANSPORT


DESCARREGAR HORARIS - PDF

CALCUL II  ,  CALCULO II ,   CÀLCUL II  , CÁLCULO II,  CALCUL 2  ,  CALCULO 2 ,   CÀLCUL 2  , CÁLCULO 2, FEIO, QF , QUIMICA MATERIALS, QUÍMICA MATERIALS, ELECTROTEC ELECTROTÈCNIA, ELECTROTÉCNIA, ELECTROTECNIA, ORGÀNICA, ORGÁNICA, ORGANICA