GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA I MATERIALS

CURSOS EXTENSIUS CURS

FEIO

Curs extensiu

CÀLCUL II

Curs extensiu

QUIMICOFÍSICA

Curs extensiu

QUÍMICA (IQ)

Curs extensiu

ÀLGEBRA

Curs extensiu

ESTADÍSTICA

Curs extensiu

TRANSMISSIÓ DE CALOR

Curs extensiu

TERMODINÀMICA AP.

Curs extensiu

CIRC. DE FLUIDS

Curs extensiu

Q. ORGÀNICA I

Curs extensiu

REACTORS QUÍMICS

Curs extensiu

CONTROL

Curs extensiu

FEN. DE TRANSPORT


DESCARREGAR HORARIS - PDF

CALCUL II  ,  CALCULO II ,   CÀLCUL II  , CÁLCULO II,  CALCUL 2  ,  CALCULO 2 ,   CÀLCUL 2  , CÁLCULO 2, FEIO, QF , QUIMICA MATERIALS, QUÍMICA MATERIALS, ELECTROTEC ELECTROTÈCNIA, ELECTROTÉCNIA, ELECTROTECNIA, ORGÀNICA, ORGÁNICA, ORGANICA