GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA I MATERIALS

CURSOS EXTENSIUS CURS

CÀLCUL I

Curs extensiu

ÀLGEBRA LINEAL

Curs extensiu

FMIO

Curs extensiu

CURSOS EXTENSIUS curs superiors

Inici  

ESTADÍSTICA

Curs extensiu

TERMODINÀMICA AP.

Curs extensiu

CIRCULACIÓ DE FLUIDS

Curs extensiu

FEN. DE TRANSPORT


DESCARREGAR HORARIS - PDF

CALCUL II  ,  CALCULO II ,   CÀLCUL II  , CÁLCULO II,  CALCUL 2  ,  CALCULO 2 ,   CÀLCUL 2  , CÁLCULO 2, FEIO, QF , QUIMICA MATERIALS, QUÍMICA MATERIALS, ELECTROTEC ELECTROTÈCNIA, ELECTROTÉCNIA, ELECTROTECNIA, ORGÀNICA, ORGÁNICA, ORGANICA