ETSAB - finals

PREPARA EL FINAL DE CURS COM CAL

CURSOS PER ELS EXÀMENS FINALS

Aquests cursos els oferim abans dels exàmens finals del teu grau. Són cursos entre 15 i 30 hores, en els quals preparem l'alumne fent la teoria de tot el curs i fent tots els exàmens possibles de convocatòries prèvies. Són cursos intensius amb l'objectiu d'acabar de preparar l'alumne per les avaluacions finals. 

CURSOS finals

Mates I

Física I

Mates II

Física II

Estructures I

Estructures II

ETSAB FINALS, MATES I, MATES 1, FÍSICA 1, FÍSICA I, FISICA 2, FISICA II, MATES II, MATES 2, FÍSICA 2, FÍSICA II, FISICA 2, FISICA II