ETSAB - parcials

PREPARA ELS PARCIALS AMB SEGURETAT

CURSOS PREPARACIÓ PARCIALS

Aquests cursos els oferim just abans dels exàmens parcials del teu grau. Són cursos de poques hores, entre 3 i 15, en els que preparem l'alumne fent la teoria necessària i fent tots els exàmens possibles de convocatòries prèvies.

cursos parcials

1r Parcial Física I

2n Parcial Física I

1r Parcial Física II

2n Parcial Física II

1r Parcial Mates I

2n Parcial Mates I

1r Parcial Mates II

2n Parcial Mates II

Parcial 3 i 4 Estructures I

1r PARCIAL CONDIS

Parcial 1 REPRE 1

Parcial 2 REPRE 1

ETSAB, PARCIALS, MATES II, MATES 2, FÍSICA 2, FÍSICA II, FISICA 2, FISICA II