ETSEIB - parcials

PREPARA ELS PARCIALS/CONTINUADES AMB SEGURETAT

CURSOS PARCIALS - 1r

ÀLGEBRA

CÀLCUL I

FÍSICA FONAMENTAL 1 (MEC FON)

QUÍMICA I

INFORMÀTICA

GEOMETRIA

CÀLCUL II

FÍSICA FONAMENTAL 2 (TERMO FON)

QUÍMICA II

EXPRESSIÓ GRÀFICA

CONTINUADA QUÍMICA II

1LL EXPRESSIÓ GRÀFICA

2LL EXPRESSIÓ GRÀFICA

3LL EXPRESSIÓ GRÀFICA

EXPRESSIÓ GRÀFICA - CONTROL MP

EXPRESSIÓ GRÀFICA - CONTROL G

1LL FONAMENTS INFO

2LL FONAMENTS INFO

3LL FONAMENTS INFO

CURSOS PARCIALS - 2on

ELECTROMAG

MET NUMÈRICS

AMPLIACIÓ D'INFORMÀTICA (INFO II)

MATERIALS

DIN. SISTEMES

TMM (TEORIA DE MÀQUINES)

ESTADÍSTICA

CONTINUADA ESTADÍSTICA

1LL INFO 2

CONTINUADA MÈTODES NUMÈRICS

2na CONTINUADA ESTADÍSTICA

CURSOS PARCIALS - 3r/4rt

TEC. MEDI AMBIENT

TERMODINÀMICA

ELECTROTÈCNIA

MEC. MEDIS CONTINUS

TEC. SELECCIÓ MATERIALS

RESIST. MATERIALS

MÀQUINES ELÈCTRIQUES

OPTISIM

ELECTRÒNICA

CONTROL AUTOMÀTIC

TERMOTÈCNIA

ETSEIB , GTIAE ,  HORARIS PARCIALS , LLIURAMENT EXPRE, SEGON LLIURAMENT, CALCUL 1 , CÀLCUL 1 , CALCULO 1 , CÁLCULO 1 , CALCUL I , CÀLCUL I , CALCULO I , CÁLCULO I , ALGEBRA ,  ÀLGEBRA  , ÁLGEBRA , MECANICA , MECÁNICA , MECÀNICA , FONAMENTAL, FUNDAMENTAL , QUÍMICA 1 , QUIMICA 1 , QUÍMICA I , QUIMICA I , INFO , INFORMÀTICA , INFORMÁTICA ,  FONAMENTS , FUNDAMENTOS , CALCUL 2 , CÀLCUL 2 , CALCULO 2 , CÁLCULO 2 , CALCUL II , CÀLCUL II , CALCULO II , CÁLCULO II , GEOMETRÍA , GEOMETRIA , TERMO , TERMODINÀMICA , TERMODINÁMICA , FISICA 2, FISICA II , FÍSICA II , FÍSICA 2 , QUÍMICA 2 , QUIMICA 2 , QUÍMICA II , QUIMICA II , EXPRESIÓ GRÀFICA , EXPRESIO GRAFICA , EXPRESION GRAFICA, EXPRESIÓN GRÁFICA, MECÀNICA 2, MECÀNICA II, MECANICA 2, MECANICA II, ELECTROMAG , ELETROMAGNETISME , ELETROMAGNETISMO, EDOS , ECUACIONS DIFERENCIALS, ECUACIONES DIFERENCIALES , DINÀMICA SISTEMES, DINAMICA SISTEMES , DINAMICA SISTEMAS , TMM , TEORIA MÀQUINES, TEORÍA MÀQUINES , ELECTROTEC , ELECTROTÉCNIA , ELECTROTÈCNIA , MEDIS CONTUNIS, MEDIOS CONTINUOS, RESISTENCIA MATERIALS, RESISTENCIA MATERIALES , ELÈCTRONICA , ELECTRONICA, OPTISIM, FLUIDS , FLUIDOS , MATERIALS, MATERIALES, ESTDISTICA, ESTADÍSTICA , MÉTODOS NUMÉRICOS, METODOS NUMERICOS, MÈTODES NUMÈRICS, METODES NUMERICS, TECNICA SEL.LECCIÓ, TSM , TECNOLOGÍA SELECCIÓN, TECNOLOGIA SELECCION, CONTROL